Wagashi (Japanese Sweets)


Searching ...
 • Seiki Kyoto Uji Matcha Mochi (Rice Cake)
  6.78
 • Yamawaki Seika Premium Karinto (Fried Dough Cookie) Milk & Honey
  6.30
  restocked
 • Seiki Hokkaido Melon Mochi 130g
  6.78
  restocked
 • Okinawa Nanpudo Yukishio Chinsukou Milk Flavor 24sticks
  12.18
  restocked
 • 31.86
 • 10.32
  restocked
 • 8.32
  new arrival
 • 17.58
  new arrival
 • 6.63
  new arrival
 • 6.30
  new arrival
 • 7.86
  new arrival
 • 8.00
  restocked
 • 12.95
 • 4.85
 • 8.00
  restocked
 • 4.46
  restocked
 • 5.49
  restocked
 • 12.95
 • 4.13
  restocked
 • 4.13
 • 9.82
 • 4.46
  restocked
 • 4.46
  restocked
 • 7.55
 • 5.46
 • 5.85
  restocked
 • 5.85
  restocked
 • 5.85
  restocked
 • 5.85
  restocked
 • 4.82
 • 5.46
  restocked
 • 6.00
 • 4.69
  restocked
 • 6.78
  restocked
 • 6.62
  restocked
 • 4.69
  restocked
 • 5.23
  restocked
 • 5.23
  restocked
 • 5.69
  restocked
 • 5.96
  restocked
 • 7.99
 • 7.23
  restocked
 • 8.28
  restocked
 • 6.78
  restocked
 • 8.32
  restocked
 • 7.55
  restocked
 • 9.23
  restocked
 • 6.78
  restocked
 • 29.69
 • 37.29
 • 55.65
  restocked
 • 9.86
  restocked
 • 7.55
  restocked
 • 75.89
 • 33.88
 • 4.53
  restocked
 • 8.00
  restocked
 • 7.55
  restocked
 • 11.40
  restocked
 • 7.08
  restocked